Kam na výlet

Tipy na výlet

Zajímavosti v našem okolí

Přehradní nádrž Slezská Harta

Součástí vodního díla je malá vodní elektrárna, vybavená dvěma Francisovými turbínami o výkonu 0,39 a 2,75 MW. Přehrada se využívá pro výrobu energie, jako havarijní protipovodňová ochrana, pro chov ryb, sportovní rybolov, rekreaci (koupání a vodní sporty - jachting). Natáčel se zde velkofilm Johanka z Arku. Také dodává užitkovou vodu pro Ostravsko. Voda přehrady zatopila z části celkem 6 vesnic. Částečně byly zatopeny obce Nová Pláň, Razová, Dlouhá Stráň, Leskovec a Roudno. Zcela zatopena byla obec Karlovec.Přibližně 35 km

Zřícenina hradu Vikštejn

Hrad vznikl asi v polovině 13. století. Sloužil k ochraně jižní části opavského knížectví. Roku 1648 ho nechal slezský zemský velitel Gonzaga vyhodit do povětří. Hrad byl ponechán svému osudu, zpustl a změnil se ve zříceninu. Stará pověst vypráví, že zakladatel hradu, pan Vítek z Kravař, s oblibou pořádal rytířské turnaje. Jednou s ním při takové příležitosti vyvolal spor divoký rytíř jménem Tunkl. protože pře nemohla být urovnána po dobrém, rozhněvaný hradní pán nechal rytíře vykázat z hradu. Pohaněný Tunkl mu přísahal pomstu a svůj slib splnil. Byl to však člověk podlý a zákeřný - počkal, až pan Vítek musel odjet do boje, pak vnikl do hradu a Vítkovu manželku unesl

Do koňského sedla na Františkův dvůr v Klokočově

Pěknou procházkou na farmu Františkův dvůr. Prohlídka chovu domácího zvířectva, posledního chovu koně Slezský Norik. Přibližně 3,5 kmPoutní místo Panny Marie ve skále

Poutní místo se nachází v severní části území města Spálova v údolí řeky Odry. K tomuto poutnímu místu se váže pověst o raněném a vysíleném vojákovi, který se za dob třicetileté války ukryl v jeskyni. Vroucně se modlil k Panně Marii, aby ho zachránila před smrtí. Panna Maria se mu zjevila a ze skalky vytryskl pramen vody, kterým se voják zázračně uzdravil. Nyní se zde nachází kamenná socha Panny Marie s Ježíškem v náručí.

Od těch dob si zde chodí poutníci čepovat zázračný pramen, pomodlit se k Panně Marii a poprosit ji o pomoc.

Každý rok v září se zde koná Mariánská pouť.